Applause Klinika pohybu

Applause tím

Applause tím

Applause tím

Pohotovostný Tím Odstránenia Bolesti

MUDr. Miroslav Malay, primár kliniky

  • odborný garant zariadenia s viac ako 30 ročnou lekárskou praxou
  • špecializácie : všeobecné lekárstvo a FBLR (fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia)
  • pedagogický pracovník katedry fyzioterapie na fakulte Zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • zabezpečuje vysokú odbornosť a efektivitu liečebného procesu
  • kontinuálne sa venuje štúdiu problematiky dysbalancie muskulárnej sústavy a jej vplyvu na celkový zdravotný stav človeka

Matej Riger, fyzioterapeut

  • vedie skupinu Muskulárnej terapie
  • s celostným pohľadom na fyzioterapiu sa venuje problematike odstránenia bolesti

Bc. Daniel Vaš, fyzioterapeut

  • ako vedúci skupiny Aktívne pohybové metódy vedie jednotlivých cvičiteľov
  • zostavuje cvičebné programy s cieľom úspešného zavŕšenia liečebného procesu klienta
  • systematicky sa venuje rozboru bežne používaných cvičebných metód s cieľom povýšiť cvičenie na liečenie

Späť na vrch stránky