Applause Klinika pohybu

Priebeh liečby

Priebeh liečby

Priebeh liečby

Diagnostika

„bolesť je vždy priestorovo oddelená od jej príčiny“

Väčšinu porúch kinematiky ľudského tela spôsobuje muskulárna (svalová) nerovnováha.

Tá vzniká preťažením, jednostranne vykonávaným pohybom a nesprávnymi pohybovými stereotypmi pri súbežnom nedostatku kompenzácie, ktorá by svaly relaxovala.

Terapeut pri diagnostike vníma telo ako kompaktný systém, v ktorom jedna časť ovplyvňuje druhú a všetko so všetkým súvisí. Príčina/zdroj bolesti sa prostredníctvom zreťazeného svalstva prenáša do ohniska samotnej bolesti. To znamená, že ľudské telo je ako projekčné plátno, kde sa choroba prostredníctvom logicky vysvetlitelného mechanizmu projikuje do súvzťažného miesta na tele. Terapeut vyhľadáva anomálie a deformity, ktoré ho privedú k skutočnému zdroju chorobných zmien.

Klient môže mať súčasne rôzne bolesti. Či majú tieto bolesti jednu spoločnú príčinu alebo či ich je potrebné liečiť oddelene vyplynie so záverov vstupného vyšetrenia.

Často k nám prichádzajú pacienti napríklad kvôli bolestiam v krížovej oblasti, v oblasti krčnej chrbtice však majú oveľa vätšie problémy ako si sami mysleli. V takomto prípade sa môže stať, že hlavný dôraz v terapii sa bude klásť na niečo iné, ako pacient predpokladá. Túto informáciu je dôležité brať do úvahy.

Z diagnostiky vyplýva individuálne (pozn. samostatne, osobitne, svojrázne... tak trochu inak, teda prirodzene) nastavený teraupetický program, ktorý pozostáva zo statickej a dynamickej muskulárnej terapie.

Terapia

„úľava od bolesti prostredníctvom okamžitých terapeutických opatrení“
  • Manuálna terapia – je dotyková terapeutická metóda. Pacient pri nej zostáva pasívny. Fyzioterapeut stimuláciou svalových fascií ťahom a tlakom privádza telo k reakciám, ktoré vedú k okamžitému uvoľneniu svalového napätia. Výsledkom je rovnováha a v žiadnom prípade nielen fyzická. Chronický stres a únava odchádzajú spolu s odpadovými produktami metabolizmu, cudzorodými látkami a choroboplodnými zárodkami vyplavenými prostredníctvom lymfatickej sústavy. Výrazne odstraňuje obmedzenie pohybu, zlepšuje dýchanie, znižuje zápalové procesy a eliminuje vznik nových. Táto terapia je mimoriadne vhodná pri akútnych prípadoch ako je napr. "seknutie".
    Priestor Priestor
  • Asistovaná pohybová terapiaSústavou antagonických polôh voči pohybovým stereotypom klienta sa nastolí rovnováha svalovej sústavy. Nevyhnutnú precíznosť a bezpečné prevedenie celej terapie s využitím na tento účel vyvinutých pomôcok zabezpečuje terapeut. Každý klient sa tak dostáva do pre neho nepoznaných rozsahov pohybu, ktoré sú protikladom príčiny jeho ťažkostí a teda zárukou ich odstránenia.

    Terapeut pracuje s človekom ako celkom, teda nielen s diagnózou, ale aj s ostatnými mimoriadne dôležitými faktormi: pohlavie, fyzický a duševný vek, životný štýl, povaha a neposlednom rade aktuálne psychické nastavenie. Všetkým týmto faktorom je nevyhnutné prispôsobiť každý moment terapie, keďže zásadným spôsobom ovplyvňujú výsledný efekt. Vďaka tomu je terapeut schopný klienta previesť celým procesom k úspešnému, teda jedinému akceptovateľnému výsledku.
    Priestor Priestor

Prvotným zámerom terapie je obnoviť plnohodnotné funkcie tela, čoho priamym dôsledkom je okamžitá následná úľava od bolesti.

Terapia je založená na aktivácii svalových zreťazení. Centrálna mozgová kôra prostredníctvom motorického neurónu vysiela signál do miesta aktivácie a tým prichádza k spontánnemu uvoľneniu nervovej sústavy v poškodenej oblasti. Druhotným dôležitým dôsledkom je prekrvenie celého organizmu, okysličenie funkčne limitovaných mäkkých tkanív a zlepšenie ich vzájomnej interakcie a harmonizácia endokrinného systému. Samozrejme sa súčasne obnovuje priechodnosť lymfatickej sústavy, čo znamená následné vylúčenie toxínov z ložiska postihnutej oblasti a tým dochádza k odstráneniu bolesti a obnove funkčnosti pohybového aparátu.

Účinok terapie je pre klienta citeľný, viditeľný a objektívne merateľný.

Kontraindikáciou našich terapií sú nádorové ochorenia, osteropóza závažného stupňa, progresívny neurologický deficit, vírusové ochorenia, masívne zápalové procesy a čerstvé úrazy.

Následné cvičebné metódy

„trvalý stav bez bolesti“

Táto pohybová terapia je založená na aktívnom prístupe klienta k nej. Vnímame ju ako zavŕšenie úspešnej liečby.

Individuálne, prípadne v malej skupine (max. 8 osôb), klient pod odborným vedením terapeuta vykonáva uvoľňovacie a posilňovacie cviky, ktoré majú len jediný účel. Definitívny a trvalý stav bez bolesti a obmedzenia nielen fyzického pohybu.

Podmienky liečby

 
Dĺžka Cena
Vstupné vyšetrenie pri prvej návšteve
Úvodná konzultácia bezplatne
Diagnostika 60 min 68 €
 
Terapia
Termoterapia - príprava pohybového aparátu v infrasaune 20 min 8 €
Manuálna terapia 50 min 48 €
  80 min 78 €
Asistovaná pohybová terapia 50 min 48 €
  30 min 36 €
 
Následné cvičebné metódy
Zostavenie individuálneho plánu pre následné domáce cvičenie 28 €
Následné individuálne cvičenie na klinike pod vedením fyzioterapeuta 50 min 36 €
Inštruktáž správnych pohybových stereotypov 50 min 48 €

Na základe praxe našej kliniky vedie k úspešnému vyliečeniu v závislosti od diagnózy terapeutický proces zložený z 5-10 návštev. Dĺžku terapeutického procesu vo väčšine prípadov priamoúmerne ovplyvňuje aj doba pretrvávajúcich ťažkostí. Rozhodujúcim faktorom pre úspech terapeutického procesu je aktívny prístup klienta. Každá viac či menej závažná porucha pohybového aparátu je jednoznačne liečiteľná. V ojedinelých prípadoch môže byť liečba časovo a fyzicky náročná. V každom prípade však vynaložená námaha prináša vyhnutie sa mnohým negatívnym ďalekosiahlym dôsledkom ako operácia, umelé náhrady a zníženie kvality života kvôli bolesti.

Podmienky liečby

 
Vstupné vyšetrenie pri prvej návšteve
Úvodná konzultácia
bezplatne
Diagnostika
60 min 68 €
 
Terapia
Termoterapia - príprava pohybového aparátu v infrasaune
20 min 8 €
Manuálna terapia
50 min 48 €
80 min 78 €
Asistovaná pohybová terapia
50 min 48 €
30 min 36 €
 
Následné cvičebné metódy
Zostavenie individuálneho plánu pre následné domáce cvičenie
28 €
Inštruktáž domáceho cvičenia a správnych pohybových stereotypov
50 min 48 €
Následné individuálne cvičenie na klinike pod vedením terapeuta
50 min 36 €

Na základe praxe našej kliniky vedie k úspešnému vyliečeniu v závisloti od diagnózy terapeutický proces zložený z 5-10 návštev. Dĺžku terapeutického procesu vo väčšine prípadov priamoúmerne ovplyvňuje aj doba pretrvávajúcich ťažkostí. Rozhodujúcim faktorom pre úspech terapeutického procesu je aktívny prístup klienta. Každá viac či menej závažná porucha pohybového aparátu je jednoznačne liečiteľná. V ojedinelých prípadoch môže byť liečba časovo a fyzická náročná. V každom prípade však vynaložená námaha prináša vyhnutie sa mnohým negatívnym ďalekosiahlym dôsledkom ako operácia, umelé náhrady a zníženie kvality života kvôli bolesti.

Späť na vrch stránky