Applause Klinika pohybu

Filozofia

Filozofia

Filozofia

Applause Klinika pohybu vznikla z nutkavej potreby postaviť sa k problematike funkčných porúch pohybového aparátu prirodzene a tým pádom efektívne.

Žijeme v skvelej dynamickej dobe, ktorá nám poskytuje neobmedzený priestor na sebarealizáciu v každej oblasti života. V Applause Klinika pohybu sme sa rozhodli túto dynamiku podporiť prostednícvom efektívnych riešení Vašich porúch pohybového aparátu.

Súčasný systém prístupu k týmto poruchám je ťažkopádny a nedôsledný, čoho konečným výsledkom je prechod akútnej bolesti do chronickej. Na základe skúseností z praxe sme dospeli k presvedčeniu, že to ide aj bez zbytočne časovo náročnej a málo efektívnej liečby, ktorá je fyzicky, psychicky a v neposlednej rade ekonomicky devastačná a tým sa stráca rozdiel medzi riešením porúch bežne zaužívanými metódami a ich nerieším vôbec.

A ono to ide aj prirodzene…, jednoducho a ľahko, v prípade, že je zabezpečená terapeutická odbornosť.

Za prirodzené považujeme postaviť sa k diagnostike s laserovou presnosťou a zopár rýchlymi, odborne vedenými krokmi k následnej terapii. Študovali sme od najlepších a dnes poznáme skutočné pričíny Vaších bolestí… Sú často až zarážajúco jednoducho odstrániteľné, ale vo väčšine prípadov umiestnené na iných miestach Vášho tela, ako na tých, na ktoré sa sústredí dnešná rehabilitácia.

Applause Klinika pohybu sa ako úzko špecializované zariadenie intenzívne venuje príčinám a dôsledkom funkčných porúch pohybového aparátu. Rozhodne má v úmysle nerozptyľovať sa bežnými štandardnými terapeutickými metodikami, pevne zotrvať vo svojom koncepte a tým natrvalo odstrániť bolesť ako paralyzujúci signál narušenej kinematiky ľudského tela.

Späť na vrch stránky