Applause Klinika pohybu

Čo liečime

Čo liečime

Čo liečime

Bolesť hlavy a krku vrátane migrény

cervicocranialny syndróm, cervicobrachialny syndróm, horný skrížený syndróm, hernia disku, protruzia disku, migréna

Bolesť chrbtice vrátane tzv. seknutia

skolióza, protrúzia disku, hernia disku, dolný skrížený syndróm, vrstvový syndróm, dorsalgia, chronická lumgalgia, akútna lumbalgia tzv. seknutie, scapula alata, hyperkyfóza, hyperlordóza bedrovej chrbtice, chybné držanie tela

Bolesť hornej končatiny a ramena

impingement syndróm, syndróm zmrznutého ramena, instabilita ramena, Epicondylitis radialis humeri (tenisový lakeť), Epicondylitis ulnaris humeri (golfový alebo oštepársky lakeť), flekčná kontraktúra lakťového kĺbu, karpálny tunel

Bolesť dolnej končatiny

Entezopatia adduktorov bedrového kĺbu, Entezopatia m. rectus femoris, Entezopatia ischiokrurálnych svalov, Tendopatia ligamentum patellae (skokanské koleno), Entezopatia šlachy m. biceps femoris, valgozita/varozita kolenného kĺbu, instabilita kolenného kĺbu

Bolesť chodidla

Pes transvesoplanus, Pes planus, calcaneus valgus, calcaneus varus, pes planovalgus, hallux valgus, hallux varus, hallux rigidus, digitus hamatus (kladivkovité prsty), digitus malleus (paličkovitý prst), Peritendinitida, tendinóza achillovej šlachy, Calcar calcanei (Entezopatia krátkych svalov pätovej kosti), instabilita členkového kĺbu

A ďalšie zdanlivo nesúvisiace choroby

spôsobené nedostatočnou funkčnosťou pohybového aparátu ako srdcovo-cievne poruchy, inkontinencia, oslabené panvové dno, sexuálne a reprodukčné poruchy, poruchy zmyslových orgánov a rovnováhy resp. tráviace a vylučovacie poruchy.

Našimi klientami sú aj
Deti od 3 rokov.
terapia považuje za opodstatnené zbaviť dieťa obmedzení, ktoré každá porucha pohybového aparátu so sebou nevyhnutne prináša a tým brzdí jeho prirodzený vývoj (napr. nápravou vnútorného stabilizačného systému sa ploché chodidlo a problémy z neho vyplývajúce stávajú minulosťou, rovnako ako skolióza jednoduchým nastolením rovnováhy posturálnej svalovej sústavy).
Deti od 3 rokov.
terapia považuje za opodstatnené zbaviť dieťa obmedzení, ktoré každá porucha pohybového aparátu so sebou nevyhnutne prináša a tým brzdí jeho prirodzený vývoj (napr. nápravou vnútorného stabilizačného systému sa ploché chodidlo a problémy z neho vyplývajúce stávajú minulosťou, rovnako ako skolióza jednoduchým nastolením rovnováhy posturálnej svalovej sústavy).
  • Športovci, u ktorých jednostranne vykonávaným pohybom a nedostatkom kompenzačných aktivít, dochádza k preťaženiu muskulárnej sústavy pohybového aparátu. terapia im prináša uvoľnenie preťaženia, čoho dôsledkom je plne funkčné telo pripravené k vyššej výkonnosti, efektivite rozsahu pohybu a svalovej sily.
  • Seniori - terapia má v úmysle človeka označeného v spoločnosti ako „senior“, vymaniť zo začarovaného kruhu neustále sa opakujúcich symptónov funkčných porúch pohybového aparátu. Stagnácia a rezignácia nie sú na mieste. Odstránením bolestí sa vracia chuť tvoriť a teda nezostáva dostatok času na postupné odumieranie kvalitný život zabezpečujúcich funkcií organizmu.‎ Spomalením rozbehnutých degeneratívnych procesov si telo vytvorí priestor na regeneráciu.
Späť na vrch stránky