Applause Klinika pohybu

Sme úzko špecializované rehabilitačné zariadenie. Intenzívne sa venujeme príčinám a dôsledkom funkčných porúch pohybového aparátu. Rozhodne máme v úmysle nerozptyľovať sa bežnými štandardnými terapeutickými metodikami. Sme rozhodnutí pevne zotrvať vo svojom koncepte a tým natrvalo odstrániť bolesť ako paralyzujúci signál narušenej kinematiky ľudského tela.


Na začiatku Vašej dnešnej zdanlivo bezvýchodiskovej situácie, dní plných obmedzení pri každej aktivite a prebdených nocí, bola obyčajná svalová nerovnováha. Z tohto začarovaného kruhu, bez ohľadu na vek a závažnosť poruchy, vedie priama a preto rýchla cesta k náprave prostredníctvom muskulárnej terapie. Applause Klinika pohybu vníma telo ako kompaktný systém, v ktorom sa príčina/zdroj bolesti prostredníctvom anomálií a deformít zreťazeného svalstva prenáša do miesta chorobných zmien. A to je dôvod, prečo je dôkladné zistenie skutočnej príčiny poruchy základným stavebným prvkom k opätovnému nastoleniu svalovej rovnováhy.


Zámerom následnej muskulárnej terapie (podľa závažnosti poruchy 2-4 týždne) je obnoviť plnohodnotné funkcie organizmu, čoho priamym dôsledkom je odstránenie bolesti, obnova funkčnosti pohybového aparátu a zbavenie sa zdanlivo nesúvisiacich chorôb ako napr. respiračné a srdcovocievne poruchy, migréna, inkontinencia, sexuálne, reprodukčné poruchy, resp. tráviace/vylučovacie poruchy. Účinok muskulárnej terapie je pre klienta citeľný, viditeľný a objektívne merateľný.

Späť na vrch stránky